11.11.2008
Minna Karhu ja Taru Kankainen Elisestä sekä Terhi Neuvonen
Elise - Vantaasta osallistuvat tämän syksyn tuomarikoulutukseen.

Minna ja Taru ovat aktiiviuransa hiljattain lopettaneita nuoria voimistelijoita, jotka halusivat edelleen olla mukana rakkaan harrastuksensa parissa. Lopetettuaan tavoitteellisen harjoittelun ja kilpailemisen tytöt kävivät lajiohjaajakoulutuksen. Molemmat ovat valmentajina mukana Elisen toiminnassa ja innostuivat kouluttautumaan lisää opiskelemalla rytmisen voimistelun arvostelutuomareiksi.

Terhi tuli pitkän tauon jälkeen mukaan seuran toimintaan Elise - Vantaan voimistelijoiden valmentajaksi. ”Tepan” voimistelu-ura alkoi aikanaan joukkuevoimistelulla Helsingin Kotkissa. Kotkista Tepa siirtyi Elannon Iskuun, kun rytminen voimistelu houkutti enemmän. Tepa, joka tunnettiin aktiiviaikoinaan nimellä Rummukainen, oli huipputason voimistelija, joka kuului mm. voimisteluliiton valmennusrenkaaseen. Kaiken kaikkiaan Tepan rytmisen harrastus kesti 11 vuotta. Tepa kertoo, että paluu harrastukseen tuntui hyvältä ja tuomarikoulutukseenkin hän lähti myönteisin ja avoimin mielin.

Ennen osallistumista arvostelutuomarin koulutukseen lajin vaatimukset ovat tulleet kaikille kolmelle tutuiksi kilpavoimistelijan ja valmentajan näkökulmista. Tuomarikoulutus antaa toiminnalle uuden ulottuvuuden ja lisämotivaation. Tuomarina pystyy tekemään havaintoja lajin tasosta ja omaa seuraa suuremmasta kokonaisuudesta, kun on arvioitava sekä tuttuja että vieraita voimistelijoita. Tepa tähdentää, että tuomarikoulutus syventää sekä lajiosaamista että valmennustietoutta. ”Se myös antaa mahdollisuuden menestyä paremmin omassa valmennustyössä", täsmentävät Minna ja Taru. Kaikki kolme pitävät koulutusta haastavana, mielenkiintoisena ja erittäin motivoivana. "Lajille tekee hyvää se, että tulee paljon uusia ja nuoria tuomareita. Avoimuus ja näkyvyys lisääntyvät." 

Arvostelutuomareiden ensimmäisen vaiheen koulutus antaa tuomarityöskentelyssä pätevyyden yksilöiden teknisten vaikeusosien arvioimiseen yksilöiden neljänteen luokkaan asti. Tällä hetkellä Minna, Taru ja Tepa tekevät käytännön työharjoittelua: he arvioivat tuomareina teknisiä vaikeusosia luokkanousukilpailuissa yksilöiden luokissa II – IV. Ensimmäinen työkomennus kolmikolla oli Minirytmisten kilpailussa marraskuun alussa; Hämeenlinnan luokkanousukilpailut menneenä viikonloppuna oli jo toinen tuomaritehtävä. Kun työharjoittelua ja arviointikokemusta on tarpeeksi, koulutus jatkuu muilla tuomariarvioinnin osioilla. 

Rytmiselle voimistelulle on ominaista olympiadeittain tapahtuvat välinevaihdokset. Niinikään olympiadettain tehdään lajin kehittymisen kannalta merkittävät sääntömuutokset. Vuoden 2009 alusta tulee voimaan sääntömuutoksia, mikä "tuo hiukkasen lisähaastetta", sanovat Minna, Taru ja Terhi. Niistä huolimatta tai ehkäpä juuri niiden ansiosta uudet arvostelutuomarimme kannustavat ja haastavat iloisesti muitakin valmentajia ja ohjaajia mukaan tuomarikoulutukseen!

Minna, Tepa, Taru

Vastavalmistuneet arvostelutuomarit: Minna Karhu, Terhi Neuvonen ja Taru Kankainen